TUDAR 3.3.3

Od 01.09.2017 r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SP. Z O.O. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych PPHU TUDAR Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji”

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest udział przedsiębiorstwa PPHU TUDAR Sp. z o.o. w programie promocji branży meblarskiej poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki meblowej na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost sprzedaży eksportowej. Rynki zagraniczne, na których będą prowadzone działania z branżowego programu promocji to Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań promocyjnych:

 1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowo-wystawienniczych;
 2. Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny ZEA;
 3. Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku ZEA;
 4. Udział w indywidualnej misji gospodarczej do USA;
 5. Zakup działań promocyjno-informacyjnych.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności produktów marki TUDAR na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań promocyjnych, przewidzianych w programie promocji branży meblarskiej. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku międzynarodowym. Skutkować będzie nawiązaniem nowych kontaktów (liczba nowych kontraktów handlowych – 4 szt.), co przełoży się bezpośrednio na wzrost przychodów z eksportu. W dalszej perspektywie sukces realizacji projektu pozwoli Spółce TUDAR na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo celem projektu jest również umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję marek produktowych na perspektywicznych rynkach.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności.
 5. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału wnioskodawcy z charakterze wystawcy.
 6. Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych.
 7. Liczba usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 8. Liczba szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 9. Liczba rynków perspektywicznych na terenie których będą prowadzone działania promocyjne przewidziane w projekcie.

Wskaźnikami rezultatu są:

 1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.
 2. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.
 3. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość Projektu wynosi 901 584,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 637 160,00 zł