Tudar

Dotacje Unijne

Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych PPHU TUDAR Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji”

Celem projektu jest  zwiększenie rozpoznawalności produktów marki TUDAR na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań promocyjnych.

Beneficjent:  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SP. Z O.O.

Okres realizacji:  01.09.2017 – 30.06.2019

Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 637 160,00 zł

Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu technologii przerobu drewna posuszowego celem wzrostu konkurencyjności PPHU Tudar Sp. z o.o.”

Celem projektu jest uzyskanie przez PPHU Tudar sp. z o.o. przewagi konkurencyjnej na rynku meblarskim (w regionie, kraju i poza jego granicami) poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu technologii drewna posuszowego do praktyki gospodarczej przedsiębiorstwa.

Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TUDAR SP. Z O.O.

Okres realizacji: 2017- 2018

Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 970 448,16 zł